Dziś poniedziałek , 15 sierpnia 2022 r. imieniny: Marii, napoleona, Stelii
2011-04-10

Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie - najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela. Zadbajmy w naszym codziennym życiu o pokorne wzajemnie wspieranie się. Niech ten czas będzie pomocą do współprzeżywania we wspólnocie Kościoła smutku Wielkiego Tygodnia i radości Świąt Zmartwychwstania. wiecej »

2011-04-02

W okresie Wielkiego Postu wraz z Jezusem i Jego Kościołem na nowo odczytujemy Dekalog, wnikając w jego głębię. Mówimy „tak” Bogu, który nas kocha i nami kieruje. Wielką szansą i pomocą, abyśmy potwierdzili swoje „tak” Bogu są rekolekcje św., które dziś rozpoczynamy. Tak zaplanujmy czas, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w świętych ćwiczeniach. Program rekolekcji wywieszony jest w gablotach.   wiecej »

2011-03-27

Czas Wielkiego Postu to także czas parafialnych rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczniemy w naszej wspólnocie od przyszłej niedzieli. Rekolekcjom przewodniczył będzie o. Mieczysław Babraj redemptorysta z Barda Śląskiego. Tak zaplanujmy czas, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w świętych ćwiczeniach. Już teraz prośmy w naszych modlitwach o dobre przeżycie tych świętych dni. wiecej »

2011-03-20

Kościół w dniu dzisiejszym kontempluje przemienione oblicze Chrystusa, aby utwierdzić nas w wierze. Wykorzystajmy dla pogłębienia naszej duchowości nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie żale i Drogę krzyżową. wiecej »

2011-03-13

Przyjęta Komunia Święta wydaje owoc przemiany i odnowy naszego życia, a usłyszane słowo Boga pokrzepia dusze i rozradowuje nasze serca.

wiecej »

2011-03-06

Bóg poucza nas dziś o potrzebie słuchania Jego słów i wprowadzania ich w życie wiecej »

2011-02-27

Zostaliśmy dziś wezwani do większego zaufania i zdania się na opatrznościową opiekę naszego Ojca nad nami. Idźmy więc i swym życiem potwierdzajmy przyjęte przez nas wezwanie. Niech nas umacnia w tym dziele błogosławieństwo Boże. wiecej »

2011-02-13

Niedziela to czas radosnego spotkania z Bogiem wokół stołu Jego Słowa i Eucharystii. Chrystus obecny w swoim ludzie zaprasza nas do spotkania z Nim sakramencie Eucharystii i wyrażenia naszej miłości wobec bliźniego w naszych najbliższych w tym świątecznym dniu. wiecej »

2011-02-06

Niedziela to wspaniały czas, by nabrać sił duchowych, dostrzec piękno Bożego działania i dzielić się z tymi, którzy pogubili się na drogach swojego życia. Niech zatem nasze dzisiejsze zgromadzenie wspiera nas w tygodniowej pielgrzymce wiary i dawaniu świadectwa o Chrystusie.
wiecej »

2011-01-30

Dziś Kościół obchodzi Światowy Dzień Trędowatych. Wspierajmy chorych i ich opiekunów naszymi modlitwami i ofiarami.
wiecej »