Dziś poniedziałek , 15 sierpnia 2022 r. imieniny: Marii, napoleona, Stelii

kruchta

Pozostałością wielkich przemian w wystroju kościoła z początku lat dwudziestych XX wieku - związanych z obchodami dwusetnej rocznicy odnowienia katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim - jest wystrój malarski kruchty oraz rzeźba Matki Boskiej Zwycięskiej ustawiona przy prawym filarze transeptu. 

Z tego samego czasu pochodzi również nastawa nowego ołtarza głównego ze sceną Ostatniej Wieczerzy w polu głównym, którą po wojnie przeniesiono do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Malarski wystrój kruchty - w ostatnich latach poddany konserwacji - został też częściowo przemalowany, zwłaszcza w partii ornamentu wokół okrągłego otworu sklepienia. Z zespołu pierwotnych polichromii pozostały widoczne w wysklepkach tonda z wyobrażeniem czterech ewangelistów, a także wystrój górnych partii ścian bocznych z banderolami i motywem stylizowanej wici roślinnej. Wizerunki ewangelistów ukazane zostały w półpostaci z aureolami wokół głów, w tle których podano ich imiona. Napis na banderoli nad portalem głównym oznajmia ECCE TABERNACULUM DEI (Oto Przybytek Boży), zaś nad wejściem do nawy zachęca ACCEDAMUS CUM FIDUCIA AD TRONUM MAIESTATIS (Podążajmy z ufnością do tronu Najwyższego).

Odsłon: 2925