Dziś piątek , 12 kwietnia 2024 r. imieniny: Juliusza, Lubosława, Wiktoryny

Dzieje kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (1974-1994)

Decyzją ks. bp. Jerzego Stroby z 16 stycznia 1974 roku erygowana została parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 16 marca 1974 roku parafie pw. św. Jana Chrzciciela przy kościele św. Jana Chrzciciela objął ks. Ireneusz Antkowiak. W tym też czasie podjęli posługę wikariusze: ks. Wincenty Jankowski i ks. Waldemar Michałowski.
Dekretem z 24 kwietnia 1974 roku zmieniono granice między parafią św. Jana Chrzciciela a parafią katedralną św. Jakuba i parafią Świętej Rodziny. Wydział do Spraw Wyznań przy Urzędzie Wojewódzkim nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

W kościele dokonano licznych inwestycji: stolarnię na podwórzu przystosowano na pokój dla wikarego - założono podłogę, doprowadzono kanalizację, centralne ogrzewanie; przeprowadzono czyszczenie i konserwację organów, wmontowano nową dmuchawę - zrobiła to firma Kamińskich z Warszawy; przeprowadzono konserwację (uszczelnienie i smołowanie) dachu na kościele; pokryto blachą ocynkowaną kaplicę Matki Boskiej Bolesnej - Pięty; zakupiono nową aparaturę do nagłośnienia kościoła; zakonserwowano wszystkie drzwi; zakupiono kilka gaśnic; przeprowadzono konserwację instalacji elektrycznej; wybielono kaplice Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Matki Boskiej Bolesnej; zakupiono trzy nowe ornaty, nową puszkę, naczynia do Najświętszego Sakramentu dla chorych, patenę, kropidła, kadzielnicę i trochę bielizny kielichowej. Do zakrystii pełniącej rolę biura parafialnego wstawiono nowe meble.
Rozpoczynając nowy 1975 rok dokonano spisu inwentarza parafii św. Jana Chrzciciela. W dniach 8 maja i od 8 do 11 czerwca 1975 roku odbyła się wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją ks. bp Jerzy Stroba. W dekrecie powizytacyjnym, oprócz spraw duszpasterskich, znajdujemy wskazania administracyjne: podjąć budowę nowej plebanii, sprawić nową chrzcielnicę, urządzić estetycznie przedsionek kościoła i kancelarię parafialną, przeprowadzić konserwację dachu nad zakrystią i przygotować dokumentację techniczną do budowy dachu. W roku 1976 dach kościoła został pokryty nową papą, a na dach nad kaplicą Matki Boskiej Bolesnej i nad zakrystią położono blachę cynkową.
Podejmując wskazania powizytacyjne ks. proboszcz Antkowiak zadecydował o budowie domu parafialnego i podjął starania związane z uzyskaniem pozwolenia na wzniesienie plebanii przy ul. Bogurodzicy 3a. Po wielu monitach, 2 sierpnia 1977 roku uzyskano je. Prace rozpoczęte zostały trzy dni później. Równocześnie księża chrystusowcy zaczęli rozbudowę starego domu parafialnego. Rozebrano wówczas kaplicę, w której sprawowana była w Szczecinie pierwsza po wojnie Msza św. (zapomniana kaplica, przedzielona na dwie części, przez wiele lat służyła jako pomieszczenie do nauki religii i na spotkania duszpasterskie).
Po wybudowaniu domu parafialnego (w 15 miesięcy), przystąpiono do kolejnej ważnej inwestycji - odtworzenia wieży kościoła. Ksiądz proboszcz I. Antkowiak powołał zespół architektów, który przystąpił do opracowania rekonstrukcji samej wieży oraz pierwotnego pokrycia bryły kościoła. W opracowaniu koncepcyjnym proponowano dwa rozwiązania: rekonstrukcyjne i unowocześniające. Projekt architektoniczny wykonał inż. Walenty Zaborowski, obliczenia konstrukcyjne inż. Jakubowski i inż. Czesław Imbra, pełną dokumentacje istniejących dzwonów i projekt zawiesia inż. Gykalewicz, projekt konstrukcji zawieszenia dzwonów inż. Jakubowski i inż. Cz. Imbra, projekt napędów mechanicznych wraz ze sterowaniem wykonał inż. H. Roszak z Oleśnicy. W 1984 roku w wieży wykonano pięć żelbetowych stropów i schody prowadzące na poszczególne kondygnacje. Wierzchołek istniejącej wieży przemurowano i przygotowano na przyjęcie konstrukcji stalowej hełmu, który został pokryty blachą miedzianą. Na hełmie wieży w 1986 roku umieszczono krzyż ze stali nierdzewnej.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z 17 grudnia 1984 roku kościół pw. św. Jana Chrzciciela został wpisany do rejestru zabytków.
Życie duchowe parafii zaowocowało powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela swoje Msze św. prymicyjne odprawiali:
 • ks. Johannes Allendorf - prymicja w 1923 r.,
 • o. Theodor Nowakowski OP - 1928,
 • ks. Aloys Kanski SVD - 1930,
 • ks. Leo Murach - 1931,
 • ks. Johannes Flatau (św. Rodzina) -1923,
 • o. Wolfram Plotzke OP -1933,
 • ks. Johannes Gehrmann -1933,
 • ks. Edmund Helewski - 1933,
 • ks. Georg Meissner - 1934,
 • o. Georg Preuss SDB - 1940,
 • ks. Karl-Heinz Hauptmann - 1952,
 • ks. Joachim Klingebiel - 1953,
 • ks. Heinrich Gehrmann -1954,
 • ks. Georg Gruber, ks. Johannes Bokmann, ks. Henryk Cudak-1955,
 • ks. Marek Pruszewicz - świecenia 23 grudnia 1984 r.,
 • ks. Tomasz Zaklukiewicz -15 grudnia 1985 r.,
 • ks. Andrzej Krzystek - 14 grudnia 1986 r.,
 • ks. Ryszard Sakson TChr -1988 r.,
 • ks. Grzegorz Suchomski - 26 czerwca 1988 r.,
 • ks. Janusz Szczepaniak - 26 czerwca 1988 r.,
 • ks. Piotr Listwoń - 18 czerwca 1989 r.,
 • o. Krzysztof Wojdyła, franciszkanin - 1990,
 • ks. Ireneusz Kucał - 24 czerwca 1990 r.,
 • ks. Cezary Korzec -12 czerwca 1993 r.,
 • ks. Artur Rasmus -12 czerwca 1993 r.,
 • o. Adam Sulikowski OP - 22 czerwca 1999 r.

Odsłon: 13183