Dziś Środa , 28 września 2022 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Biskup Andrzej Dzięga - nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim

Biskup Andrzej Dzięga jest nowym pasterzem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dnia 21 lutego 2009 r. po godz. 12.00 została ogłoszona nominacja papieża Benedykta XVI

Komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce głosi: "Ojciec Święty Benedykt XVI, przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 par. 1 KPK. Mianował dotychczasowego biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgę arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim".
Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Warszawa, 21 lutego 2009 r.
Urodził się 14 grudnia 1952 r. w Radzyniu Podlaskim w rodzinie rolniczej. W 1971 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które ukończył przyjmując w 1977 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Mazura.
Po święceniach pracował w Diecezji Siedleckiej jako wikariusz parafialny w Malowej Górze i Radoryżu. W latach 1978-1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na KUL.
W roku 1982 został skierowany do odbycia studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Licencjat uzyskał w 1985 r. na podstawie rozprawy „Proces ustny w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich”, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edmunda Przekopa. W roku 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Recepcja myśli Giuseppe Chiovendy w kościelnym procesie ustnym” przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Grzywacza. Od 1 września 1989 r. został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej w KUL.
W latach 1987-2002 pełnił następujące funkcje kościelne:
- 1987-1989: notariusz Sądu Biskupiego Siedleckiego;
- 1989-1991: wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich;
- 1989-2002: sędzia Sądu Biskupiego Siedleckiego;
- 1992-1995: Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie;
- 1993-2002: wikariusz sądowy Biskupa Drohiczyńskiego;
- 1994-1997: Promotor Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej.
W 1995 r. na postawie rozprawy habilitacyjnej „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1998 r. jest profesorem KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu kościelnego prawa procesowego oraz polskiego prawa rodzinnego. W latach 1996-2008 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 1996 r. pełnił funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
7 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Biskupem Sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 24 listopada 2002 r.
W Konferencji Episkopatu Polski był Przewodniczącym Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Komisji Mieszanej Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni. Obecnie: Przewodniczący Rady Prawnej KEP; Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski; Członek Rady Stałej KEP; Członek Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja; Członek Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni; Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Rady ds. Rodziny.

Odsłon: 1349