Dziś poniedziałek , 15 sierpnia 2022 r. imieniny: Marii, napoleona, Stelii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA (matrimonium)

Sakrament małżeństwa sprawowany jest w każdą sobotę za wyjątkiem:  okresu Wielkiego Postu, o godzinie uzgodnionej z narzeczonymi.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: w każdą środę o godz.: 19:00.

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu co najmniej z sześciu miesięcznym wyprzedzeniem, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.
 
Na trzy miesiące przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i przedłożyć stosowne dokumenty:
 
  • Dowód osobisty.
  • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
  • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
  • Świadectwo ukończenia nauki religii.
  • W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
 

Odsłon: 7140